E MM

E Müstahsil Makbuzu

E MM E Müstahsil Makbuzu Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB)’nın belirlediği şartlara göre; 2022 yılı cironuz 4 milyon TL ve üzeri ise, e-ticaret firması…