efatura

E-FATURA

E Fatura Hakkında E Fatura Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’ nın belirlediği standartlara göre düzenlenen, elektronik ortamda iletilen fatura türüd…